Historia

Ekeberg var från början en mindre herrgård med mark, som uppfördes i början på 1800-talet och beboddes av familjer ur släkten Burén på Boxholms säteri
och ägare till Boxholms järnbruk. Tillhörande ladugård låg en bit bort, och än i dag finns det en ladugård på samma plats (väl synlig från väg 32).
På ägorna fanns ett berg – Röstaberget och ett litet torp – Rösten, området kom att kallas för Höga Rösten.
Man kan fråga sig vad orden står för, hur de har uppstått och för hur länge sedan? Men från de källor vi har finns det inga entydigt svar.
Berget, som förr hade en högt belägen källa med gott och användbart vatten, finns precis ovanför fastigheten.
Röst är ett dialektord norröver för ”sluttning vid berg”. Höga rösten kan också stå för just röster.
Kanske ropades vägfarares ankomst in mot bruket ut från den här punkten. Eller stod man på bergets topp och ropade hem kreaturen.
Ett alternativ som definitivt sätter fantasin i rörelse är att röst förr stod för värn eller skans. Ordet skulle då gå så långt tillbaka som till Dackefejden på 1500-talet.
Striderna fördes tidvis i dessa trakter och man skulle då ha förskansat sig i bergsbranten.

I backen ned mot parkeringen står en så kallad väghållningssten eller ”grusa-sten” bevarad.
Den sattes upp efter det laga skiftet 1827, för att markera vilken sträcka varje hemman hade att underhålla av den allmänna farvägen.
Texten på stenen lyder: 2 Bredgård, N80, A 196, exakt vad som menas har inte gått att få fram.

1892 uppförde Boxholms AB en byggnad (Ekeberg 1:2), som skulle tjäna som epidemisjukhus. Året innan hade man befarat en koleraepidemi, men sjukdomen uteblev.
Byggnaden blev nu istället ett permanent sjukhus och såldes så småningom till Östergötlands Läns Landsting, som fortsatte verksamheten till 1921.

1936 bedrev AB Boxholms Konfektionsfabrik olika sorters konfektionssömnad av bl. a. kavajer och ytterrockar.
Karl Norman fortsatte 1949 med konfektion, men nu med skjortor och klänningar.

1969 startade Ulla och Åke Eriksson beställningsverksamhet inom restaurang- branschen under namnet Villa Ekeberg.
Sedan 1978 har olika ägare drivit restaurang i fastigheten.
1995 öppnades Värdshuset av Bengt Westerberg under namnet Ekebergs Värdshus, efter att ha varit stängt i 3 år.
Under åren som gått har många förbättringar och renoveringar gjorts.

26 februari 2016 köptes Värdshuset av Hong och Börje Josefsson.